روح ولایت است.


ادراک نجات علی‌ابن‌ابیطالب و امام زمان است.

مگر خدا برای ما چهارنفر شاخ شکسته کار می‌کند[1]؟! این‌که خدا می‌گوید: اگر به اندازه ثقلین عبادت کنید، علی را به «الْیوْم َأَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» [2]نخواهی به عزت و جلالم می‌سوزانمت، فقط برای ما نیست. این خطاب به کل خلقت است، تا حتی به ملائکه‌ آسمان.[3] چرا؟ مگر آن چند ملک نبودند که راجع آدم اعتراض کردند و خدا به آن‌ها شهوت و غضب و طمع داد و به زمین فرستاد. حالا، هم زنا کردند، هم عرق خوردند، هم آدم کشتند. پس این ندا نه فقط به مایی که در این دنیای به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار هستیم، بلکه به کل خلقت است. اگر این را درک کردید، می‌فهمید که تمام این خلقت تا حتی عرش خدا و هرچیزی را که فکرش را بکنید اگر محبت علی نداشته باشد کسری دارد. تمام این‌ها باید امیرالمومنین را بخواهند، تا رفع کسری‌شان بشود.

حالا وقتی که این را فهمیدید راحت و آسوده می‌شوید، فکرت این‌طرف و آن‌طرف نمی‌رود که این آقا یا آن پرفسور یا آن دانشمند چه گفته است. دیگر تو واحد هستی من خودم همین‌طورم، راحت و آسوده‌ام و هیچ تزلزلی ندارم، حرف من در تمام این دنیا همین است که گفتم و حرف دیگری ندارم.

اگر ولایت به شما تزریق شده باشد این حرف‌ها درون شماست و قبول می‌کنید وگرنه والله بالله قبول نمی‌کنید. ما همه چیز داریم، مکه،کربلا، نماز، روزه، عبادت...، اما ادراک نجات نداریم. ادراک نجات علی‌ابن‌ابیطالب و امام زمان است.[4]کجا ادراک نجات دارید؟ آن‌موقع که از محدوده خارج نشوید! یکی از شرایط خارج نشدن از محدوده اینست که باید محبت دنیا نداشته باشید وگرنه در آن موقت هستید. مثل شیطان که از عرش خدا بیرونش کردند. به محدوده باید یقین داشته باشید، شیطان یقین نداشت بیرونش کردند.[1] امام باقر فرمود: بعد از این خورشید، چهل خورشید دیگر وجود دارد که فاصله هر خورشید با خورشید دیگر چهل سال است و در آنجا مخلوقاتی وجود دارند که نمی دانند خداوند آدم و ابلیس را آفریده است و الهام شده اند در هر لحظه به ما محبت داشته باشند و دشمنان ما را دشمن بدارند.  بحار: ج 27 ص 45

[2] المائدة/3

[3] امیرالمومنین فرمود: من حجت خدا بر مخلوقات او هستم اعم از آسمان‌ها و زمین. و در آسمان هیچ فرشته ای قدم از قدم برنمی دارد مگر با اجازه من.  مشارق الانوار: ص 691

[4] امیرالمومنین فرمود: هر کس هلاک شد، به خاطر  ما هلاک شد و هر کس نجات یافت به خاطر ما نجات یافت.  خطبه تطنجیه ، معجم احادیث الامام المهدی: ج 3 ص 27

...