آن‌موقع که دنبال تجدد و خلق بروید از حضرت‌زهرا و ائمه جدا شده‌اید.

خدا می‌داند که از غصه دارد استخوان‌هایم آب می‌شود، می‌گویم خدایا اگر مرا جایی بگذاری و تمام آب‌های هفت آسمان را روی من بریزی، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید

نه این‌که حضرت‌زهرا عرش خدا باشد، خانۀ زهرا عرش‌الرحمن است.

ما فراموش کاریم! همان‌طور که مردمِ آن زمان سفارش‌های رسول‌الله را در مورد حضرت‌ زهرا فراموش‌کردند و امیرالمومنین را تنها گذاشتند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست