عالم به‌واسطۀ زهرا و پیروانش باقی‌ماند.

آن دو نفر می‌خواستند بعد از این‌ همه ظلم و جنایت خودشان را بی‌تقصیر نشان ‌دهند و گفتند که ما می‌خواهیم به عیادت دختر پیامبر بیاییم! اما حضرت ‌زهرا اجازه‌ نداد. دوباره تکرار کردند و امیرالمومنین گفت فاطمه جان این‌ها مرا اذیت می‌کنند. حالا حضرت‌زهرا اجازه ‌داد اما وقتی آمدند رویش را از آن‌ها برگرداند و گفت مگر پدرم نفرمود هرکس زهرا را اذیت‌کند مرا اذیت‌کرده و هرکس مرا اذیت‌کند خدا را اذیت‌کرده، رضایت زهرا رضایت من است و رضایت من رضایت خداست؟! خدایا شاهد باش که من از این دونفر ناراضی‌ام![1] وقتی‌که بیرون ‌آمدند، اولی گریه‌کرد! دومی به او گفت تو خلیفۀ‌ اسلامی! چرا یک زن تو را ناراحت‌کرده؟ فاطمۀ‌ زهرا را زن حساب‌کردند که این‌کارها را کردند، اما این‌ها نور خدا هستند و خلق نیستند.

وقتی که زهرای‌ عزیز را زدند و کشتند، خدا می‌خواست تمام دنیا را نابود کند! دنیایی که در آن زهرا را بکشند ارزش ندارد. چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا اندیشه ندارید؟ آیا حضرت‌زهرا از ناقۀ‌صالح کمتر است؟[2] وقتی ناقه را پی کردند، همه نابود شدند. خدا میداند که با جگر من چه ‌می‌شود؟ چرا معرفت در حق زهرا ندارید؟! عده‌ای کشتند و عده‌ای نگاه‌کردند و بعد به نماز جماعت رفتند و به زهرا کش اقتدا کردند! ‌یعنی تمام مردم به این کار شرکت‌کردند. حالا خدا گفت یا علی! چون حبیبۀ مرا کشتند می‌خواستم همۀ عالم را نابود کنم، اما به‌خاطر این چند نفر که به زهرا نماز خواندند و دل تو را کمی خوش‌کردند، زمین و آسمان را نابود نکردم و به تمام عالم روزی می‌دهم.[3] یعنی حیاتِ عالم تجدید شد! این عظمت فاطمه و پیروان فاطمه است. عالم به‌واسطۀ زهرا و پیروانش باقی‌ماند. خدا کسانی را که ولایتشان کامل است، این‌همه دوست ‌دارد و می‌گوید اگر تمام دنیا را یک لقمه کنی و دهان مومن بگذاری اسراف نکرده‌ای.[4] اما چه‌کسی این حرف‌ها را می‌فهمد؟!


[1] . علل الشرایع: باب 148 ص187.

[2] . در نامهء دومی تصریح شده که امیرالمومنین به حضرت زهرا فرمود اگر نفرین کنی بر روی زمین، هیچ انسانی نخواهد ماند. زیرا تو از نوح، از عاد و از هود برتری. ثمود که دوازده هزار نفر بودند بخاطر آن ناقه عذاب شدند! بحار: ج8 ص222.

[3] . از امیرالمومنین روایت شده زمین بخاطر هفت نفر خلق شد و مردم به خاطر آن روزی میخورند و به جهت آنها باران می‌آید و من امام و پیشوای آنها هستم! و آنها همان کسانی هستند که بر حضرت زهرا نماز خواندند. خصال: ص360.

[4] . بحار: ج67 ص250.

/ 0 نظر / 28 بازدید