عالم دنیا (ألست کبیر)

عالم دنیا عالم امتحان است؛ هم اختیار است و هم قدرت. انسان بر اساس این اختیار و قدرت، مسیر سعادت و شقاوت را طی خواهد نمود.

سرمایه و سعادت انسان­ها، ولایت است. اطاعتِ امر که همان پیروی از این ذوات مقدسه است، این سرمایة اولیه را زیاد می‌کند و امکان دمیده شدن روح را فراهم می‌سازد؛ اما بی أمری و مخالفت با این ذوات مقدسه باعث کاستن این سرمایه می‌شود.

سؤال: آیا آنچه درعالم ذر اتفاق افتاده یک چیز ثابت و غیر قابل تغییر است؟

ما ضرب المثل هایی داریم که غلط است. به عنوان مثال می‌گویند: 

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 

  به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد

این، غلط است. این اصلاً توهینی است به قدس کردگار و خیانتی است به خلق روزگار. 

اگر چنین بود که خداوند مقدّرات را بدون دخالت انسان­ها می‌نوشت. پس چرا در قرآن می‌فرماید یأس، کفر است. می‌فرماید: انه لایایئس من روح الله الا القوم الکافرون [1]--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سوره یوسف/ 87.


/ 0 نظر / 25 بازدید