عنایت امام رضا (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی رسوله و الائمه میامین من هذه و سلّم تسلیماً کثیراً. 
صحبت را آغاز می‌کنیم راجع به عنایتی که آقا امام رضا(ع)فرمودند: «روح، همان ولایت است.»
این عنایت، گنجی از مکنون غیب است که اگر خوب فهمیده شود و درست به کار رود می‌تواند تشیع را زنده کند و تقدیر و سرنوشت انسان¬ها را تغییر دهد.
کسی که واسطه بوده تا این عنایت به دست ما برسد «حاج حسین خوش لهجه» است. بنابر مصداقِ «مَن لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق». «و لَئن شکرتُم لأزیدنکم » شکر نعمت، نعمتت افزون کند، ما حتماً باید از ایشان اسم ببریم و تشکر کنیم. ان شاءالله خدا ایشان را محفوظ بدارد و توفیقات و تاییدات ایشان را روزافزون کند. ان شاءالله خدا به ما هم توفیق بدهد شاکر این نعمت باشیم و از ایشان قدردانی کنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید