شیعه وارث حضرت ‌زهراست!

در هر زمانی اشخاصی در دنیا برانگیخته ‌می‌شوند و زِمام را در دست می‌گیرند. بعد از رسول‌الله آن دو‌ نفر برانگیخته ‌شدند و بعد از آن بنی‌امیه و بنی‌عباس آمدند و مردم هم دنبالشان رفتند. همۀ این‌ها  برانگیختۀ دنیاست، نه این‌که برانگیختۀ خدا و پیامبر باشد و تمامشان در باطلند! عده‌ای بودندکه نقشه می‌ریختند و از اول با علی‌ابن‌ابی‌طالب دشمنی داشتند. وقتی به خواستگاری حضرت‌زهرا آمدند،[1] پیامبر فرمود: همسر زهرا را خدا باید حواله بدهد. ندا آمد یا محمد! من ستاره‌ای از آسمان می‌فرستم، به خانۀ هر کسی‌که رفت، زهرا همسر اوست. مردم خانه‌هایشان را چراغانی و آب‌پاشی کردند. این‌ها آن‌قدر نادانند که می‌خواهند حضرت ‌زهرا همسر و به امر آنها باشد اما دیدند که آن ستاره آمد و به خانۀ علی‌ابن‌ابی‌طالب رفت. عقد حضرت ‌زهرا و امیرالمومنین در عرش معلی شده ‌است، نه برای زهرا کُفوی به‌غیر علی هست، نه علی کُفوی به‌غیر زهرا دارد[2] اما این جریان را خدا به‌وجود آورد که مردم اعتراض نکنند. خدا آب و نمک را مهریۀ حضرت ‌زهرا قرار داد. (در گذشته آب و نمک را نمی‌فروختند، می‌گفتند اگر بفروشیم توهین به مهریۀ حضرت‌ زهرا شده ‌است). اگر از آب مهم‌تر بود خدا همان ‌را مهر حضرت‌ زهرا می‌کرد. تمام خلقت تا حتی آسمان‌ها احتیاج به آب دارند و اگر آب نباشد تمام آن‌ها خشک می‌شود. پس تمام خلقت نه ‌فقط مدیون زهراست بلکه مدیون مهریۀ حضرت‌ زهراست.

شیعه وارث حضرت ‌زهراست! وارثِ زهرا وقتی از آب استفاده می‌کند باید خدا را شکر کند که زهرا را به او داده است. به‌واسطۀ زهرا دریاها و باران را به او داده، به‌واسطۀ مهریۀ زهرا تمام ممکنات، سبز است. چرا حواستان به تولید خارجی‌هاست و به تولید حضرت‌زهرا نیست؟! شما اگر آب می‌خورید و صورتتان را می‌شویید، باید بدانید که مدیون زهرایید. من دوش را که باز می‌کنم می‌گویم زهرا جان! من دارم به‌توسط مهریۀ تو پاک می‌شوم. این‌طور که باشید همیشه یاد حضرت‌زهرا هستید.


[1] . روایت است که تعداد زیادی از جمله اولی و دومی به خواستگاری حضرت آمدند. الروض الفائق: ص256.

[2] . پیامبر خطاب به امیرالمومنین فرمود اگر تو نبودی کفوی برای فاطمه نبود. بحار: ج43 ص107 و...

/ 0 نظر / 30 بازدید