وصف زهرا(س)در توان ما نیست

بیش از این در توان ما نیست که در وصف فاطمه(س) سخن بگوییم. خدا می‌داند این ظلم است که من اینجا بنشینم و از فاطمه(س) سخن بگویم.

حاج حسین می‌گوید: «زهرا(س) را به اندازه القا و افشایی که ائمه طاهرین به ما داده‌اند بیان کردیم، اما وصف زهرا(س) را خود خدا باید بگوید. ما به قدر مغز گنجشکی خود وصف می‌کنیم. وصف زهرا(س) با خداست. مگر ممکن است ما وصف ولایت کنیم؟ ما حرف ولایت می‌زنیم؛ وصف ولایت با خود خداست. همین قدر به ما اجازه داده‌اند؛ اما زهرا(س) چیز دیگری است، علی‏(ع) چیز دیگری است. ‌این مضطر بودنِ ما را معلوم می‌کند. شما هر چقدر ولایتتان قوی‌تر باشد زهرای عزیز بیشتر خوشش می‌آید.

وقتی پیامبر(ص) به معراج رفت آنجا قدری صحبت شد. خدای تبارک و تعالی سیبی به پیامبر(ص) داد و فرمود: اگر می‌خواهی میل کن. امر حتمی به خوردن سیب نکرد. پیامبر گفت دوست دارم با علی‏(ع) بخورم. در فکر خودش سیب را نصف کرد، تا فکر کرد دید نصفش نیست. از معراج که برگشت قضایا را که تعریف می‌کرد فرمود: دیدم نصفة سیب نیست. اینجا علی‏(ع) نصفة سیب را درآورد و گفت: یا رسول الله، بگیر و به غار حرا که رفتی، وقتی برگشتی نصفش را خودت بخور و نصفش را به خدیجه(س) بده.  زهرا(س) عصارة تمام خلقت است. آنجا که می‌گوید آب و نمک مهریة زهراست، اگر آب نباشد همه چیز خشک می‌شود؛ پس ما مدیون زهرا(س) هستیم. ما مدیون مهریة زهراییم.

از فاطمه (س) کسی باید بگوید که تأثیر بر سرنوشت انسانیت بگذارد؛ به گونه­ای که خدا به آن تأثیر و به آن قلم قسم بخورد. و آن قلم امام زمان(عج) است، که اگر ما با مادرش درست برخورد کنیم این قلم از ما هم در آن لوح چیزی خواهد نوشت، که اگر بنویسد خدا به عملکرد این شیعۀ فاطمی قسم خواهد خورد.

ان شاء الله خود بی‌بی عنایت کند ما فاطمی بشویم و ان­شاء­الله خدا به همۀ اهل زمین توفیق بدهد پشت این در نیم سوخته به عذرخواهی بایستند که خدا می‌داند تنها همین عذرخواهی و رضایت فاطمه (س) می‌تواند سرنوشت همۀ شش میلیارد ساکنان زمین را تغییر دهد. گر چه از هر هزار نفر فقط یکی این کار را بکند.

 

                             العاقبة للمتقین

/ 0 نظر / 5 بازدید