هنوز خلقت به‌وجود نیامده، زهرا بوده‌است.

وقتی امیرالمومنین شهید شد، جبرییل میان زمین و آسمان گفت ارکان‌خدا شکست، اما زهرا عصارۀ تمام ارکان است. هُو الاولُ و الاخر علی است اما حضرت ‌زهرا هم هست. آن‌ چه صفات امیرالمومنین دارد فاطمۀ‌ زهرا هم دارد. آن‌ها همه‌چیز را می‌دانند اما گاهی با هم نجوا می‌کنند. روزی حضرت‌زهرا با امیرالمومنین بیتوته‌ای داشتند، فرمود علی‌جان! می‌خواهی بگویم که چه‌وقت اصلاً عالمی نبوده؟ یعنی اصلاً وجودی در تمام کون ‌و مکان نبوده و چه‌وقت وجود شده‌است؟! چه‌وقت خدا زمین و آسمان‌ها و کُرات را خلق کرده ‌است؟! هر کُره‌ای چه مخلوقات و افرادی دارد؟ و هدف خدا از خلقت این‌ها چه بوده‌است؟[1] همۀ خلقت‌ها را در نظر دارم، علی‌جان بشارت به تو می‌دهم، تمام آن‌ها می‌گویند علی! خاک بر سر اهل دنیا کند که می‌گویند ناعلی!

حضرت‌زهرا می‌خواهد بگوید که این‌ها را خدا در اختیار ما گذاشته‌است، تو من هستی و من تو هستم! آن‌چه که تو می‌دانی من می‌دانم و آن‌چه که من می‌دانم تو می‌دانی! سینۀ‌زهرا گنجینۀ تمام خلقت است! هنوز خلقت به‌وجود نیامده، زهرا بوده‌است. یعنی آن‌زمان که خدا بوده حضرت‌زهرا و امیرالمومنین و رسول‌الله هم بوده‌اند چون این‌ها نور خدا هستند.

نه برای زهرا کفوی به غیر از علی هست و نه علی کفوی به‌غیر از زهرا دارد. حالا می‌گویند غلو می‌کنی! تو اصلاً نمی‌فهمی که غلو چیست؟! ساکت باش!

گر نداری معرفت ساکت نشین و دم مزن

پستۀ بی‌مغز اگر لب واکند رسوا شود

تو مگر عظمت فاطمه را می‌دانی که می‌گویی غلو کرده‌ای؟! تو که شناسایی نداری چرا جسارت می‌کنی؟[2] تمام این‌ها که می‌گوییم، از روی اثرِ حب ولایت است، وگرنه زهرا بالاتر از این‌هاست. والله بالله تو بغض زهرا داری که می‌گویی غلو نکن وگرنه باید بگویی که زهرا از این حرف‌ها مهم‌تر است چون زهرا ناموس خداست. مگر ما می‌توانیم ناموس خدا را افشا کنیم؟!

ما نه خدا را شناختیم و نه ناموسش را! مگر خدا در تمام خلقت دو ناموس دارد؟ یک امر دارد که علی است یک ناموس دارد که زهراست. این‌ها توأم به‌هم هستند. حالا زهرای‌عزیز را شناختید؟ آن‌کسی که او را زد، ناموس خدا را زد، ناموس دهر را زد! عصارۀ تمام خلقت را زد!


[1] . عوالم المعارف: ج11 ص7 و بحار: ج43 ص8.

[2] . در حدیث نورانیت آمده که مارا خدا نگویید، اما هرچه که می‌خواهید دربارهء ما بگویید. بحار: ج26 ص5

/ 0 نظر / 31 بازدید