آن‌موقع که دنبال تجدد و خلق بروید از حضرت‌زهرا و ائمه جدا شده‌اید.

خدا می‌داند که از غصه دارد استخوان‌هایم آب می‌شود، می‌گویم خدایا اگر مرا جایی بگذاری و تمام آب‌های هفت آسمان را روی من بریزی، باز هم می‌سوزم. ممکن است که جسمم خنک شود اما روحم خنک نمی‌شود. ای خدا! کاش مرا در دنیا نیاورده‌بودی و جای دیگری بودم که از این مصیبت‌ها خبر نداشتم. خدایا مصیبت امام‌حسین و حضرت‌زهرا مرا می‌کُشد. مگر می‌توانم فراموش‌کنم؟! اما اغلبِ مردم این‌ها را فراموش‌می‌کنند. این فراموشی، شما را از آن‌ها جدا می‌کند. زینب جدا نشد، ام‌کلثوم جدا نشد. خودِ امام‌زمان هم می‌گوید اگر اشک چشمم تمام‌شود خون گریه می‌کنم. آن‌وقت شما دنبال تماشای تلویزیون و ماهواره می‌روید! روایت‌است که می‌گوید اگر قهقهه زدی بگو «اللهُمَ لاتَمقُتنی»، که دلت نمیرد. دل‌مُرده کسی است که از مصیبت زهرای‌عزیز و امام‌حسین جداست! آن‌موقع که دنبال تجدد و خلق بروید از حضرت‌زهرا و ائمه جدا شده‌اید.

ای مسلمان! حضرت‌زهرا دارد فریاد می‌زند و هل من ناصر می‌گوید، چرا او را ناراحت می‌کنید؟ متقی هم شما را دعوت می‌کند، راهنمایی می‌کند و صراط‌مستقیم را نشانتان می‌دهد. به دین و آیینم قسم، همان‌طور که امیرالمومنین صراط‌مستقیم است، فاطمۀ‌زهرا هم صراط‌مستقیم است،[1] چون حضرت می‌فرماید اگر ذره‌ای محبت مادرم فاطمه را داشته‌باشید از آتش جهنم ایمن هستید.[2] اما می‌گوید در آخرالزمان اگر کسی‌ با دین از دنیا برود ملائکۀ آسمان تعجب‌می‌کنند، معلوم می‌شود که ما یک‌ذره هم محبت حضرت‌زهرا نداریم. چون تبری از دشمنان زهرا نداریم، دنبال خلق می‌رویم و تجددی شده‌ایم.

شخصی خیلی از حضرت‌زهرا تعریف کرد. به او گفتم تو که این‌را می‌گویی چرا خانمت مثل حضرت‌زهرا نیست؟ چرا مثل خارجی‌هاست؟! این چه حجاب و لباسی است که در جامعه وجود دارد؟ ما باید در دارالامر باشیم اما در دارالفسادیم! پس حرف حضرت‌فاطمه را زدن، شرط نیست. اصل این‌است که امر حضرت را اطاعت کنیم. حرف امیرالمومنین را زدن، شرط نیست وگرنه دومی هم از امیرالمومنین تعریف کرده‌است، هفتاد جا گفته‌است که اگر علی نبود من هلاک می‌شدم، اما آیا اعتقاد داشت یا طناب گردنش انداخت؟ پس باید امر امیرالمومنین را اطاعت‌کرد. امر امیرالمومنین، خواستنِ وجودِ مبارکِ فاطمۀ‌زهراست.


[1] . شواهد التنزیل: ج1 ص58.

[2] . پیامبر اکرم فرمود: ای سلمان هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد با من در بهشت است و هر کس کینه او را داشته باشد در آتش جهنم است. ای سلمان دوستی او در صد جا سودمند است که آسانترینِ آن مواضع: هنگام مرگ، در قبر، میزان، در محشر، در پل صراط و هنگام محاسبه اعمال است... بحار: ج27 ص116.

/ 1 نظر / 38 بازدید
ایران

سلام برام دعا کنید.